Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα του ΓΙΝΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ στο email: [email protected] 

Οτιδήποτε σχετίζεται τα δώρα του διαγωνισμού μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα του ΓΙΝΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ στο email: [email protected]

Παρακαλούμε να μας αναφέρετε και το όνομα της ομάδας σας.